Joomla project supported by best poker sites.
Print

DOM SPK TORONTOsm

Siedziba Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie

przy Kole nr 20 SPK w Kanadzie

206 Beverley Street, Toronto, On M5T 1Z3

                                                                                     

KONTAKT

Prezes ZG SPK w Kanadzie Andrzej Ruta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skarbnik ZG SPK w Kanadzie Henryk Sokołowski 905-569-0642 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 


View Larger Map

2012. SPKcanada.com - All rights reserved
Joomla Templates