Joomla project supported by best poker sites.
Drukuj
 

   

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW W KANADZIE

 

SPK Logo-smStowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK) to organizacja składająca się głównie z polskich weteranów 2 Korpusu Polskiego, którzy walczyli u boku wojsk brytyjskich i kanadyjskich podczas kampanii włoskiej 1943-45, pod operacyjnym dowództwem 8 Armii Brytyjskiej. Większość z tych ludzi była więźniami Związku Sowieckiego w latach 1939-1941, osadzonych w sowieckich więzieniach lub w obozach pracy niewolniczej. Wielu straciło członków rodziny i przyjaciół z powodu egzekucji i brutalnych warunków w obozach i więzieniach. Ponieważ Polska była okupowana przez Związek Sowiecki pod koniec wojny, większość Polaków nie mogła powrócić do domu. Powstałe po wojnie SPK miało pomóc zdemobilizowanym żołnierzom polskim dostosować się do nowego życia w roli cywilów i wygnańców, kontynuować wojskowe tradycje, a także aby zachować gotowość na wypadek trzeciej wojny światowej, która według wielu miała wkrótce wybuchnąć. Jednak aż do upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku i wkrótce potem w Związku Sowieckim, najtrudniejszym zadaniem SPK było przeciwdziałanie nieustannej propagandzie sowieckiej, której celem było dyskredytowanie polskich żołnierzy, walczących u boku zachodnich sojuszników przy jednoczesnym zacieraniu śladów sowieckich zbrodni przeciwko Polsce i jej mieszkańcom, jak i propagowanie komunizmu. (Sowieci obwiniali Niemców za masakrę polskich oficerów w lesie katyńskim i nie przyznali się do winy aż do roku 1990). Zadanie przeciwdziałania propagandzie powierzono Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

 

 

RtF 3sm

 

KOŁA I SIEDZIBY STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW W KANADZIE

 

KOŁO nr 1 THUNDER BAY (Ontario)

KOŁO nr 2 LONDON (Ontario)

KOŁO nr 3 VANCOUVER (British Columbia)

KOŁO nr 4 BRANTFORD (Ontario)

KOŁO nr 6 EDMONTON (Alberta)

KOŁO nr 8 OTTAWA (Ontario)

KOŁO nr 13 WINNIPEG (Manitoba)

KOŁO nr 18 CALGARY (Alberta)

KOŁO nr 19 LETHBRIDGE (Albrta)

KOŁO nr 20 TORONTO (Ontario)

KOŁO nr 24 SUDBURY (Ontario)

KOŁO nr 27 ST. CATHARINES (Ontario)

 

 

 

 

SPK LOGO2sm

 

INWOKACJA STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW 

 

 Boże, Święty, Mocny a Nieśmiertelny! Spójrz miłościwie na nas, polskich kombatantów, zebranych tu społem i spraw, byśmy wzmocnieni Ducha Świętego darami: Rozumu, Wiedzy i Mądrości, jedynie dobro naszej Ojczyzny i sprawy polskiej mieli na względzie. Zezwól o Boże, byśmy wszyscy, których złączyła wspólna żołnierska powinność, pełniona pod biało-czerwonymi znaki, służbę swoją, winną Tobie i Polsce zawsze pełnili tak, jak przystało na prawych Polaków, zawołaniem których jest: "BÓG  HONOR  OJCZYZNA!" Spraw Boże, byśmy naszym solidarnym wysiłkiem i ofiarną naszą pracą na społecznym polu służyli naszym Rodakom na obczyźnie, niosąc im bratnią pomoc i będąc dla nich wzorem zgody, jedności i oddania ojczystej sprawie. Tobie Boże, polecając naszą polską młodzież, przyrzekamy otaczać ją skuteczną i serdeczną opieką, własnym ją uczyć przykładem, jak Tobie i Polsce należy sprawować służbę, jak miłować polską mowę, tradycje i obyczaje, i jak być dumnym ze sławnych poprzez tysiąclecie, narodowych naszych dziejów. Boże Chrobrych, Jagiełłów, Batorych i Sobieskich! Boże polskich wojów i rycerzy! Boże polskich powstańców! Boże polskich żołnierzy, broniących Warszawy i Lwowa! Żołnierzy spod Narwiku, Lagarde i Tobruku, spod Monte Cassino, Falaise i Arnhem! Boże marynarzy i lotników! Boże żołnierzy Armii Krajowej! Boże żołnierzy polskich, którym nie dane było walczyć i ginąć pod sztandarami z orłem w koronie! Wspomnij na polską krew, przelaną na tylu pobojowiskach świata i wysłuchaj naszej żołnierskiej modlitwy, jaką my, polscy kombatanci wznosimy teraz kornie do Ciebie, aby praca nasza nadal służyła Rzeczypospolitej Polskiej. A to niech się stanie za przyczyną i wspomożeniem Maryi, Królowej Polski, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie! Amen!

 

OSTROBRAMSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. SPKcanada.com - All rights reserved
Joomla Templates