Joomla project supported by best poker sites.
Drukuj

         

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA

Polish Tree Owen Sound sm

 Dnia 17 kwietnia 1942 roku nieznany polski żołnierz z Obozu Kościuszki w Owen Sound (The Tadeusz Kosciuszko Polish Army Training Camp) wyciął napis na buku. Przez dziesiątki lat drzewo to było niemym świadkiem polskiej obecności w tym miejscu. Było nim również po przejęciu posiadłości przez stowarzyszenie Bruce Trail Conservancy  w roku 2003. Historyczny walor tego pomnika przyrody odkryto dopiero w 2007 roku. Dziś, po z górą siedemdziesięciu pięciu latach od zapisanego na korze dnia, buk obumiera. Duży ubytek w pniu naraża drzewo na próchnicę i już tylko jedną większą gałęzią sięga ono nieba. Lecz tej wiosny buk znów wypuścił liście.

 
A Polish soldier from The Tadeusz Kosciuszko Polish Army Training Camp in Owen Sound, whose name may never be known, carved his message into a beech tree on Friday, April 17, 1942.  The beech remained as a silent witness even after the property was sold to the Bruce Trail Conservancy in 2003. It was not until 2007 that this tree and its historical significance were discovered. Now, 75 years after the message was left, the beech is nearing the end of its life. A large gaping hole exposes half the trunk to rot and only one strong branch reaches skyward. But this spring the beech will leaf out again.

 

2012. SPKcanada.com - All rights reserved
Joomla Templates