Joomla project supported by best poker sites.
Drukuj

 

APEL ARCHIWUM I MUZEUM SPK W TORONTO

 
Szanowni Kombatanci, Koleżanki i Koledzy !
 
Front gallery muzeum smJesteście w posiadaniu pamiątek o muzealnej wartości, które dla młodego pokolenia Polaków, tych urodzonych w Kanadzie, jak i tych przybyłych tu ze Starego Kraju, stanowią świadectwo Waszych bohaterskich czynów, są dokumentem polskiego rodowodu i dumy narodowej, stanowią wreszcie nierozerwalną więź między Wami, byłymi żołnierzami a nami, Waszymi dziećmi i wnukami. Wierzymy, że spadkobiercami tych cennych przedmiotów powinny stać się kolejne generacje Polaków a Wasze pieczołowicie przechowywane relikwie: fotografie, mapy, dokumenty, mundury, odznaczenia i broń powinny nieustannie zaświadczać o chwale oręża polskiego. Pielęgnowanie tradycji walki o niepodległość to polska specjalność, to rzecz bliska sercu każdego Polaka a historia zaklęta w wojennych pamiątkach przypomina odwieczne polskie ideały, za które przelewaliście krew i oddawaliście życie. Niewiele jest na świecie państw takich jak Polska, gdzie muzea wojskowe cieszą się wysokim uznaniem i frekwencją. Niewiele też państw może poszczycić się tak dużą liczbą wojskowych placówek muzealnych poza granicami macierzystego kraju. Kataklizm drugiej wojny światowej przypieczętował los polskich muzeów. Okupanci ograbili je i zdewastowali. Bezpowrotnie przepadły najcenniejsze kolekcje uzbrojenia, sztandarów, broni palnej i siecznej, orderów i odznaczeń. To tylko wierzchołek niekończącej się listy. Polska ogołocona z dóbr kultury miała przestać istnieć jako naród i chociaż nie spełniły sie zamiary najeźdźców, to w konsekwencji katastrofalnych zniszczeń, kolejne pokolenia Polaków wiodą kalekie życie kulturalne. Nadszedł czas, aby położyć kres rozpraszaniu historycznych pamiątek a te, które pozostały trzeba ocalić od zapomnienia, choćby to był tylko przysłowiowy skrawek munduru.
 
Czyż nie przypomina o tym zapis w Statucie SPK, iż celem Stowarzyszenia jest kultywowanie wśród młodego pokolenia polonijnego ducha polskich tradycji narodowych, szerzenie i pogłębianie znajomości kultury polskiej i utrzymywanie łączności z narodem polskim. Zwracamy się do Was z gorącym apelem o deponowanie pamiątek w naszym Muzeum Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kole nr 20 w Toronto. Muzeum, które z Waszą pomocą ma nadzieję stać się skarbnicą wiedzy i strażnikiem pamięci narodu, które ma ambicję kształtować świadomość narodową, poczucie patriotyzmu i szeroko rozumianego obowiązku obrony ojczyzny. I bez względu na to, jak potoczą sie przyszłe losy budynku Koła nr 20 przy Beverley Street w Toronto, pragniemy Was zapewnić, że wszystkie zdeponowane w Muzeum walory otoczone zostaną troskliwą opieką i będą z dumą eksponowane ku pożytkowi i satysfakcji wszystkich zwiedzających. Militaria cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród społeczeństwa a zwłaszcza młodzieży. Nasze Muzeum postawiło sobie za cel wyjście tym oczekiwaniom naprzeciw. Początek już został zrobiony. Dzięki hojności fundatora, pana Stanisława Jasińskiego z Woodstock, powstała placówka uprzywilejowana. Nie tylko dlatego, że mieści się w największym i najokazalszym domu polskich kombatantów w Kanadzie, gdzie godnie reprezentuje ich w torontońskiej metropolii, ale również dlatego, że jest jednym z nielicznych takich miejsc, które na miano muzeum jak najbardziej sobie zapracowało. Muzeum jest osobnym, specjalnie w tym celu wydzielonym pomieszczeniem. Dzięki trafnemu, konstrukcyjnemu rozwiązaniu w panoramicznej, oświetlonej galerii frontowej umieszczone są naturalnej wielkości manekiny, ubrane w mundury reprezentujące rodzaje Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wewnątrz oglądać można kolejne eksponaty: mundury, broń, odznaczenia, dokumenty i elementy wojskowego rynsztunku. Całość profesjonalnie zidentyfikowana i zewidencjonowana. Uroczyste otwarcie połączone z tradycyjnym przecinaniem wstęgi miało miejsce 17 sierpnia 2003 roku, podczas obchodów Święta Dnia Żołnierza. Inicjatorami pomysłu powołania do życia Muzeum na Beverley Street była grupa entuzjastów, którzy na długo przedtem rozpoczęli zakrojone na szeroką skalę działania, uwieńczone spektakularnym sukcesem. Wśród tych pionierów byli Wiesław Wodkiewicz, Władysław Jagiellicz, Maryla i Zbigniew Gondek, Annie i Stanisław Adam oraz Janusz Pietrus. Nie sposób też zapomnieć o wielkim orędowniku tego przedsięwzięcia, którym był ówczesny prezes Zarządu Głównego SPK w Kanadzie, śp. Marian Fijał. To on, przez ponad rok, niestrudzenie apelował na łamach Kwartalnika “SPK w Kanadzie” o deponowanie pamiątek w Muzeum. Proszę pamiętać, że muzea to instytucje nie obliczone na zysk. Miarą ich sukcesu jest nie tylko atrakcyjność eksponatów, czy sposób ich pokazywania, nie tylko poświęcenie i odpowiedzialność zaangażowanych osób ale ponad wszystko zrozumienie i życzliwość wszystkich darczyńców. To właśnie Wy, bezinteresowni, nieoglądający się na koniunkturalne względy, wzbogacacie z każdym dniem kolekcję naszego Muzeum. Dziękujemy.
 
 
Tomasz Bakalarz
Kurator Muzeum SPK Koło nr 20, Toronto
 
 
Prezentowane poniżej fotografie są własnością Muzeum Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Toronto i są chronione mocą ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa Sejmu RP z dnia 4 lutego 1994 roku). Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez zgody kuratora Muzeum jest niedozwolone.
 
The displayed photos are the property of the Museum of the Polish Combatants' Association in Toronto and are protected by Copyright and Related Rights (Laws passed by the Parliament of Poland, 4 February 1994). Copying or otherwise publishing the photos without permission of the Museum Curator is prohibited.
 
 
MUZ20sm
Galeria frontowa Muzeum
 
MUZ4sm
 Fragment ekspozycji
    MUZ5Msm
                   Kurtka oficerska munduru wyjściowego pułkownika 2 Pułku Pancernego, Michała Gutowskiego VM  
    MUZ34sm Dar gen. dywizji Adama Rębacza dla gen. brygady Michała Gutowskiego (wrzesień 1999)
 MUZ31sm
Kurtka oficerska munduru wyjściowego porucznika 2 Pułku Pancernego, Mariana Norman Nowakowskiego VM
 
MUZ47sm
1 Polska Dywizja Pancerna - medale pamiątkowe
 
MUZ6sm
Battledress porucznika 5 Kresowej Dywizji Piechoty, Konstantego Bortkiewicza VM
                           
MUZ3sm
 jego odznaczenia
 
MUZ19sm
    ... i legitymacja Znaku Spadochronowego (z sygnaturą Leopolda Okulickiego)
 
 MUZ48sm
Eksponaty należące do porucznika 3 DSK, Józefa Płachcińskiego VM
 
MUZ9sm
 Józef Aumiller. Medal pamiątkowy w 10 rocznicę wyzwolenia ojczyzny od najazdu bolszewickiego
 
MUZ37sm
Druk pamiątkowy w 15 rocznicę odzyskania niepodległości 1918-1933
 
MUZ10sm
 Apolinary Głowiński. Popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego
 
MUZ11sm
 Kazimierz Filipczuk. Fragment panoramy Bitwy o Monte Cassino
 
MUZ12sm
Władysław Teodor Benda. Plakat Centrum Rekrutacyjnego Armii Polskiej we Francji
 
MUZ38sm
Flaga torontońskiego Centrum Rekrutacyjnego Armii Polskiej we Francji. Ok. 1917 roku
 
MUZ35sm
Stanisław Adam i redaktor "SPK w Kanadzie" Janusz Pietrus - jedni z pomysłodawców utworzenia Muzeum
 
MUZ13sm
Dyrektor Gabinetu Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacek Dziuba
 
MUZ7sm
 Grupa zwiedzających z Polski
 
MUZ14sm
 Legitymacja odznaki za rany kaprala Tadeusza Wehrsteina
 
MUZ15 sm
 Legitymacja odznaki 308 Dywizjonu Myśliwskiego podporucznika Feliksa Witrylaka VM
 
MUZ18sm
... i unikalna pamiątka (ze skrawkiem spadochronu)
 
MUZ16sm
Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari Zbigniew Gondek, wtedy i dziś
 
MUZ17sm
Ryngraf Matki Boskiej Ostrobramskiej. Przebył szlak bojowy 1 Polskiej Dywizji Pancernej
 
MUZ21smFragment kolekcji
 
MUZ22sm
 Jerzy Kossak 1918. Odwrót Napoleona spod Moskwy (fragment)
 
MUZ23sm
Odznaczenia rotmistrza Jana Ostrowskiego
 
MUZ24sm
Jerzy Kossak 1935. Józef Piłsudski przyjmuje defiladę (fragment)
 MUZ28sm
 Sztandar Stowarzyszenia Żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej w Kanadzie
 
MUZ27sm
Sztandar Koła Armii Krajowej Okręgu Toronto 
 
MUZ29sm
Prezes Zarządu Głównego SPK w Kanadzie Andrzej Ruta ogląda nowe eksponaty
 
MUZ30sm
Czapka Feliksa Witrylaka VM
 
MUZ36sm
Czapka ochotniczki Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet (PLSK-WAAF), Wandy Zofii Moszyńskiej-Grefner
 
MUZ32sm
 Andrzej Kozakowski. Oryginał projektu Krzyża Kombatanckiego SPK w Kanadzie z 1966 roku
 
MUZ33sm
Battledress łączniczki, sierżanta 2 Korpusu Polskiego, Haliny Januszewicz-Kozłowskiej
 
 MUZ46sm
Kurtka munduru wyjściowego plutonowego podchorążego 2 Batalionu Grenadierów, Heleny Olbert
 
MUZ39sm
Mieczysław (Miet) Podgrabiński. Lotnik, Szkocja 1941. Brąz
 
MUZ41sm
Generał Władysław Sikorski i Wendell Willkie, kandydat w wyborach prezydenckich w 1940 roku w USA.
Republic of Poland, The Ministry of Information Photo Service. Fotografia nr 275
 MUZ45sm
Msza polowa z udziałem prezydenta Władysława Raczkiewicza i generała Władysława Sikorskiego.
Republic of Poland, The Ministry of Information Photo Service. Fotografia nr 45
 
MUZ42sm
Prezydent Władysław Raczkiewicz i generał Władysław Sikorski w otoczeniu polskich generałów.
Republic of Poland, The Ministry of Information Photo Service. Fotografia nr 384
 
ANDERSsm
Ottawa, 20 października 1960 roku. Generał Władysław Anders i John Keiller MacKay, Gubernator prowincji Ontario, podczas konwersacji w kanadyjskim parlamencie
 
BKomorowski54sm
Listopad 1954 roku. Generał Tadeusz Bór-Komorowski z wizytą w Toronto
 
MUZ40sm
11 stycznia 1943 roku. Piloci Henryk Pietrzak i Zdzisław Langhamer tuż po dekoracji
 
MUZ49sm
Mike Kalbun z rodziną, podczas uroczystości przekazania pamiątek ojca do Muzeum
 
 MUZ50sm
Reprodukcja munduru majora 1 Pułku Strzelców Polskich, dar Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 
SZABLA Hallerczyka sm
...i trzykabłąkowa szabla francuska wz.1855, wieńcząca komplet
 
MUZ51sm
Uczestnicy Bitwy o Monte Cassino: Stanisław Adam i Zbigniew Gondek VM, wizytują Muzeum
 
OPASKAsm
Opaska...
 
ZAPORAsm
 Model Pomnika Pamięci Żołnierzy AK-WIN, ze zgrupowania mjr Hieronima Dekutowskiego "Zapory" (Lublin)
 
 Straight to hell sm
Piotr Górka. Straight to the hell. Litografia, 2009
 
 Sztandar 28sm
Sztandar Koła SPK nr 28 z Vernon (British Columbia)
 
MUZ52sm
 Legitymacja Krzyża Walecznych komandora porucznika Aleksandra Hulewicza
 
MUZ53sm
 Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, generał broni Władysław Sikorski i...
 
MUZ54sm
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Władysław Raczkiewicz dedorują polskich lotników
 
 
 
2012. SPKcanada.com - All rights reserved
Joomla Templates